Правила использования интернет-магазина

JURISTESTONIA.EE KASUTUSTINGIMUSED

 1. Teenuse osutajaks on Dzhani Consult OÜ(edaspidi “Juristestonia”), registrikood 14080907, aadress Liikuri 41/3-15, Tallinn, telefon +372 55627884,  e-post info@juristestonia.ee , koduleht https://juristestonia.ee  (edaspidi “Veebileht”).
 2. Veebileht pakub informatsiooni juristi Georgi Džaniašvili kohta, tema isikliku õigusblogi ningõigusabiteenuste, lepingute ja muude dokumentide (edaspidi “Lepingud”) ostukeskkond kuulub Juristestoniale ning selle vahendusel on füüsilistel- ja juriidilistel isikutel (edaspidi klient) võimalik tellida lepingute põhjad ning õigusabiteenust.
 3. Lepingute ostmiseks, klient otsib Veebilehel sobivama toote ning lisab ostukorvi.Ostukorvi lehel tuleb täita kõik nõutud (tärniga tähistatud) andmeväljad (sh kontaktandmed). Lõppjärgul tuleb valida sobiva makseviisi, kas tasuda ülekannega või valib muu Veebilehel pakutud makseviisi.
 4. Peale tasu laekumist Juristestonia pangakontole, klient saab allalaadida Lepingu otse veebilehelt või saab ostu sooritamisel määratud e-postileю
 5. Enne tellimuse edastamist tuleb tutvuda teenuse kasutustingimustega ning märkida linnuke vastavasse kasti kasutustingimustega tutvumise kinnituseks. Arvega maksmisel tuleb kindlasti märkida tellimuse number pangaülekande selgitusse.
 6. Klienditelon võimalik tasuda pangalingi vahendusel või väljastatud arve alusel.  Pangalingi makseid vahendab Paysera AS. Juristestonia on kliendi isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Paysera AS-ile. NB! Pärast pangalingiga tasumist tuleb vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
 7. Juristestonia edastab dokumendidMS Word formaadis. Leping on koostatud eesti, vene või inglise keeles. Lepingu keel on määratud tema ikoonis või kirjelduses.
 8. Juristestoniapoolt osutatavate teenustega seotud tasude kohta saab klient infot kodulehelt enne vastava lepingu tellimist. Lepingute ja muude dokumentide hinnad on eurodes.
 9. Pärast kliendi poolt tellitud lepingu edastamist kliendile ei ole kliendil võlaõigusseaduse §-s 56 sätestatud õigust taganeda konkreetsest sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja selle alusel saadud teenusest.
 10. Juristestoniaei vastuta lepingu edastamise viibimise ega kliendile tekitatud kahjude eest juhul, kui edastamise viibimine või kahju tekkimine on tingitud asjaoludest, mida Juristestonia ei saanud mõjutada või ette näha
 11. Juristestonia poolt osutatava teenuse tingimustele mittevastavuse või selles esinevate puuduste kohta tuleb esitada pretensioon e-posti aadressile info@juristestonia.ee ning pretensioonis märkida kliendi nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja teenuse tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensioon peab olema esitatud 7 päeva jooksul alates Lepingu eest tasumist. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest
 12. Lepingule kohaldub Eesti õigus, kliendil on teenuse osutamisest tekkinud vaidluste korral õigus pöörduda avaldusega Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole. Tarbijavaidluste komisjon menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada https://www.ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/.
 13. Kogu veebilehel juristestonia.ee sisalduv informatsioon, sealhulgas lehe kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele. Veebilehel sisalduvat informatsiooni võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Juristestoniaeelneva kirjaliku loata on keelatud.

Kasutustingimused uuendati viimati 26.12.2021