OSANIKE OTSUS MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMISEKS JA KASUMI JAOTAMISEKS

20