AINUOSANIKU OTSUS OSAKAPITALI SISSEMAKSMISEKS (mitterahaline)

25

AINUOSANIKU OTSUS OSAKAPITALI SISSEMAKSMISEKS (mitterahaline) sisaldab täpset kirjeldust sissemakseks antavatest varadest või teenustest, nende hinnangulist väärtust ja protsessi, kuidas need ettevõtte osakapitali suurendavad.

Kirjeldus

AINUOSANIKU OTSUS OSAKAPITALI SISSEMAKSMISEKS (mitterahaline) sisaldab täpset kirjeldust sissemakseks antavatest varadest või teenustest, nende hinnangulist väärtust ja protsessi, kuidas need ettevõtte osakapitali suurendavad.