KÄENDUSLEPING

65

Käenduslepinguga käendaja võtab endale kohustuse tasuda võlgniku võlg võlausaldaja ees, juhul kui võlgnik ise seda teha ei suuda või ei soovi. See on levinud finantstehing, mida kasutatakse sageli laenude või muude kohustuste tagamiseks.

Kategooria:

Kirjeldus

Käenduslepinguga käendaja võtab endale kohustuse tasuda võlgniku võlg võlausaldaja ees, juhul kui võlgnik ise seda teha ei suuda või ei soovi. See on levinud finantstehing, mida kasutatakse sageli laenude või muude kohustuste tagamiseks.